REGULAMENT

REGULAMENT CONCURS TARG CLUJ WEDDING STYLE 2020

 

 1. Organizator
 2. Organizatorul concursului cu premii „WEDDING STYLE” este SC ACS MANAGEMENT SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nicolae Titulescu Nr. 111, Ap. 7, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/357/2008, cod fiscal RO 23160710.
 3. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toti participantii. Prin inscrierea la concurs, participantii declara expres ca au citit, au inteles si sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament.
 4. Regulamentul oficial este adus la cunostinta publicului pe site-urile www.clujweddingstyle.ro si facebook.com/clujweddingstyle.
 5. Concursul se desfasoara in intervalul 17 ianuarie – 19 ianuarie 2020.
 6. Campania promotionala va putea fi întrerupta de catre Organizator, oricând în timpul duratei de desfasurare, în cazul aparitiei unei situatii de forta majora, fara ca acest lucru sa indreptateasca participantii sa solicite despagubiri.

 

 1. Inscrierea

Inscrierea se face prin completarea talonului de concurs, primit gratuit la intrarea in cadrul targului de nunti Cluj Wedding Style 2020 la achizitionarea biletului de intrare. Participarea la concurs este gratuita pentru toti participantii care achizitioneaza bilet de intrare la targul de nunti Cluj Wedding Style 2019, ce va avea loc la locatia Amiral Events & Style Cluj-Napoca, Str. Campina 51-53.

 

 1. Conditii de inscriere si participare:
 2. Pentru a putea fi eligibili la acest concurs este obligatoriu ca participantii sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Sa aiba varsta necesara incheierii unei casatorii in mod legal;

– Nunta sa fie programata in 2020;

– Sa fie completate toate datele din talonul de concurs;

– Sa accepte termenii si conditiile prezentului concurs;

– Sa aiba cetatenia romana sau rezidenta pe teritoriul Romaniei;

– Suplimentar pentru Marele Premiu – O Nunta Cadou: participantul castigator nu are contract semnat cu o alta sala de nunti pentru anul 2020.

 1. Nu pot participa la concurs actionarii si administratorii (impreuna cu rudele si afinii de gradul 1), angajatii urmatoarelor firme:

– SC ACS MANAGEMENT SRL Cluj Napoca, Jud Cluj

– SC AMIRAL EVENTS SRL Covasint, Jud Arad

– SC DECOR CENTER EVENTS SRL Cluj Napoca, Jud Cluj

 

 1. Tragerea la sorti
 2. Tragerea la sorti va avea loc in data de 19 ianuarie 2020 ora 15.00 in incinta Cluj Wedding Style 2020 – Amiral Events & Style, Cluj Napoca, Str. Campina nr. 51-53, Jud Cluj.
 3. Castigatorii premiilor: La extragere se va verifica daca castigatorii indeplinesc conditiile de participare la concurs, mentionate in prezentul regulament – inclusiv completarea tuturor datelor din talon. Pentru fiecare premiu se va extrage cate un talon castigator; pentru premiul 1 se vor extrage si cate 2 rezerve (Rezerva 1 si Rezerva 2).
 4. Castigatorii premiilor vor fi anuntati la locul extragerii si pe paginile de internet www.clujweddingstyle.ro si facebook.com/clujweddingstyle; de asemenea castigatorii vor fi contactati telefonic si pe email.

Daca in decurs de 5 zile calendaristice castigatorii nu pot fi contactati indiferent de motiv (numar telefon incorect, telefon care nu poate fi apelat, adresa de email incorecta, altele) sau acestia nu contacteaza organizatorii concursului, premiile 2 si 3 se anuleaza.

Pentru premiul 1 castigatorul este considerat invalid si se contacteaza in ziua a 6-a rezerva nr. 1, cu care se deruleaza procedura de la aliniatele de mai sus. Daca in decurs de 5 zile calendaristice rezerva 1 nu poate fi contactata sau nu contacteaza organizatorii concursului, rezerva 1 este considerata invalida. In ziua 11 se contacteaza rezerva 2; daca in decurs de 5 zile calendaristice rezerva 2 nu poate fi contactata sau nu contacteaza organizatorii concursului, rezerva 2 este considerata invalida si acordarea premiului se anuleaza.

 1. d. Castigatorii (sau dupa caz rezervele) care au fost contactati / contactate, respectiv au contactat organizatorii concursului, dupa verificarea si confirmarea veridicitatii datelor inscrise in talon, respectiv acceptarea si incadrarea in conditiile din regulament sunt confirmati ca si castigatori validati, urmand a primi voucherele de la partenerii concursului.

 

 1. Premiile concursului
 2. Premiile concursului “Cluj Wedding Style 2020” sunt furnizate sub forma de vouchere. Valoarea sumelor aferente acestor reduceri / discounturi / gratuitati include TVA. Castigatorii vor primii datele de contact ale tuturor furnizorilor din Anexa 1 precum si informatii detaliate legate de produsele si serviciile oferite de fiecare dintre acestia.
 3. Premiile acestui concurs nu se pot converti in bani. Castigatorii concursului nu sunt obligati sa accepte produsele/serviciile oferite cu titlu de premiu. Acestia nu pot solicita sa primeasca produsele/serviciile din Anexa 1 premii, de la alti furnizori decat cei mentionati.
 4. In situatia in care castigatorii solicita produse/servicii de la furnizorii agreati, peste limita prevazuta in Anexa 1 cu premii, acestia (castigatorii) vor plati diferenta de pret, premiul considerandu-se ca si reducere din noul pret total.
 5. Castigatorii vor primi telefonic si pe adresa de e-mail scrise la inscrierea in concurs detaliile de care au nevoie pentru a putea beneficia de premiul castigat.
 6. Castigatorii vor primi pe adresa de e-mail introdusa la inscrierea in concurs detaliile de care au nevoie pentru a putea beneficia de premiul castigat (li se vor solicita datele de contact – numele complet, adresa completa, copie buletin / carte de identitate).
 7. Prelucrarea datelor personale
 8. Datele cu caracter personal colectate de catre organizator nu vor fi facute publice decât în ceea ce priveste numele si localitatea castigatorilor. Datele cu caracter personal vor fi utilizate cu unicul scop de a livra premiile. Urmatoarele informatii sunt considerate date cu caracter personal în acest sens: numele, prenumele, adresa, strada, cod postal, oras, tara, adresa de email si numar de telefon.
 9. Scopul exclusiv al colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal este de a asigura buna desfasurare a concursului si de a realiza incunostiintarea cu privire la acordarea premiilor.
 10. Furnizarea datelor este necesara in vederea participarii la concurs.
 11. Organizatorul va transmite datele cu caracter personal numai furnizorilor premiilor din cadrul concursului.
 12. Prin participarea la concurs participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului, precum si in scopul transmiterii catre participanti a unor comunicari referitoare la atribuirea premiilor.
 13. Prin participarea la concurs va exprimati acordul dvs. ca organizatorul sa poata utiliza datele furnizate de dumneavoastra pentru promovarea produselor si serviciilor Organizatorului si partenerilor acestuia. Organizatorul se obliga sa nu transmita datele personale unor terte parti fara acceptul dumneavoastra.
 14. g. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale participantilor. Organizatorul este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0027668 / 29.11.2017
 15. h. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre organizator si nu sunt comunicate altor destinatari. Cu toate acestea, in cazul în care veti fi desemnat câstigator al unor premii atribuite de organizator ca urmare a desfasurarii concursului, datele dvs. (nume, prenume, premiul castigat) vor fi afisate pe pagina web a organizatorului si/sau pe paginile web si in publicatiile dedicate concursului.
 16. In cazul castigatorilor unor premii a caror valoare depaseste pragul de 600 lei/premiu, organizatorul are, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, obligatia legala de a calcula, retine si vira impozitul pe venituri din premii, precum si de a completa Declaratia 205 – „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit” (aprobata prin Ordinul 2017/2005, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 20/01/2006), in cadrul careia se solicita: numele si prenumele beneficiarului de venit precum si codul numeric personal al acestuia.
 17. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de (i) dreptul de acces la date (art.13), (ii) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) , (iii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) , (iv) dreptul de a va adresa justitiei (art.18) , si (v) dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor (art.15).

 

 

 1. Mentiuni comune:
 2. Castigatorii validati nu pot solicita contravaloarea premiilor in bani sau alte produse / servicii fata de cele castigate.
 3. Premiile nu sunt transmisibile, nici unui alt castigator validat (schimb), nici unei terte persoane.
 4. Valoarea totala a premiilor este de 19.200 ron (valoare inclusiv TVA)
 5. Castigatorii validati sunt de acord ca numele, prenumele si localitatea de domiciliu sa fie comunicate pe site-urile organizatorului.
 6. Forma contractuala a castigurilor adjudecate este de voucher: acestea vor avea mentinute toate datele de identificare ale castigatorului; pentru premiul 1 acesta va avea mentionata si data la care va fi prestat serviciul.
 7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website www.clujweddingstyle.ro si facebook.com/clujweddingstyle. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participant a prevederilor prezentului regulament sau a modificarilor aduse la acesta, atat timp cat acestea sunt facute publice pe adresele website de mai sus.
 8. Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut evenimentul cauzator de prejudicii; eventualele litigii aparute intre organizator / parteneri si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care acestea nu vor putea fi astfel solutionate, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de pe langa Tribunalul Cluj.
 9. In cazul in care oricare dintre premii nu a putut fi acordat catre castigatorii desemnati sau castigatorii rezerva, fie din cauza ca nu este indeplinita oricare dintre prevederile prezentului regulament, fie datorita faptului ca premiile nu au fost acceptate / ridicate de catre castigatori, organizatorul isi rezerva dreptul de anula respectivul premiu.
 10. Fara nici o exceptie, organizatorul nu are nici o responsabilitate si nu poate fi implicat in nici un litigiu legat de prestarea serviciilor partenerilor Cluj Wedding Style 2020 implicati in oferirea premiilor. Orice frauda sau tentative de frauda din partea participantilor si a castigatorilor va atrage dupa sine anularea oricaror drepturi castigate de acestia.

 

 1. Dispozitii finale
 2. Este considerat invalid un talon original care a fost completat cu adresa de email invalida sau cu un numar de telefon invalid. Nu sunt acceptate fotocopii.
 3. Taloanele cu date invalide (adresa de email invalida, telefon invalid), vor fi anulate si nu se vor lua in considerare.
 4. Castigatorii concursului nostru vor fi anuntati incepand cu data de 19.01.2020.
 5. Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate.
 6. Organizatorul si partenerii sai in acest concurs are dreptul de a utiliza imaginea si identitatea castigatorilor in materiale de publicitate.
 7. Castigatorii isi dau acordul ca organizatorul sau partenerii acestuia sa fie prezenti in cadrul nuntii lor si sa efectueze captura de materiale live pe parcursul acesteia.

 

 

Cluj Napoca – nr. 48 / 12.12.2019 / Rev. 0

ANEXA 1

PREMII ACORDATE IN CADRUL CONCURSULUI CU PREMII “CLUJ WEDDING STYLE 2020”

Premiul 1: “O nunta cadou”

Premiu acordat de SC AMIRAL EVENTS SRL Covasint, Jud Arad, SC DECOR CENTER EVENTS SRL Cluj Napoca,

Premiul consta intr-o nunta organizata de parteneri La Amiral Events & Style in Sala Gold (Cluj Napoca, Str. Campina 51-53, Jud Cluj), pentru 150 persoane, in data de 08.11.2020 intre orele 14.00 – 23.00.

Servicii incluse: 3 feluri de mancare (gustare rece 12 piese, gustare calda si fel principal), open bar (apa minerala si plata, cafea, racoritoare: gama Coca Cola si Granini portocale), personal specializat pentru prepararea si servirea preparatelor si a bauturilor.

Decoruri nunta incluse: fete de masa, huse scaune, esarfe, naproane, suporti lumanari si lumanari, place card si meniuri masa, aranjament floral pentru fiecare masa, décor masa prezidiu si aranjament floral, covor rosu, servetele in 2 nuante, cufar pentru dar (sala Gold)

Premiul se acorda exclusiv (fara exceptie) doar unei perechi de miri care nu are contract semnat si avans acordat cu o alta sala de nunti pentru anul 2020.

Castigatorul validat nu poate solicita o alta data de organizare a nuntii gratuite.

Castigatorul validat poate solicita partenerilor servicii suplimentare aferente nuntii din data de mai sus, obligandu-se sa suporte contravaloarea serviciilor suplimentare. In acest caz, premiul se acorda sub forma de reducere din suma totala.

Concretizarea inmanarii efective a premiului se realizeaza prin contract de prestari servicii.

 

PREMIUL 2

O rochie cadou in valoare de 3800 ron oferita de Paris Coutoure SRL, Bistrita

 

 

PREMIUL 3 (numar premii acordate: 32)

Vouchere de reduceri la produse si servicii ale partenerilor din Anexa 2.

 

 

 

 

Cluj Napoca – nr. 48 / 12.12.2019 / Rev. 0

 

 

ANEXA 2

TRAGEREA LA SORTI

 

Tragerea la sorti a castigatorilor va avea loc in data de 19.01.2020. La extragere vor participa toate taloanele depuse in urne pana in data de 19.01.2020 orele 15.00.

 

Din urna 1 vor fi extrase taloanele pentru Premiul 1 (castigator, Rezerva 1 si Rezerva 2). Restul taloanelor care nu au fost extrase vor fi transferate in urna 2, din care se vor extrage castigatorii premiilor 2 si 3.

 

Pentru fiecare premiu se vor extrage un castigator. Pentru premiul 1 se vor extrage si 2 rezerve (Rezerva 1 si 2).

Castigatorul va fi anuntat telefonic, prin e-mail si pe site-urile organizatorului. Daca in termen de 5 zile calendaristice de la extragere castigatorul nu poate fi contactat, respectiv nu contacteaza organizatorul, acesta este decazut din drepturi, urmand sa fie desemnata castigatoare si sa fie contactata rezerva 1. Daca in termen de 5 zile calendaristice de la extragere rezerva 1 nu poate fi contactata, respectiv nu contacteaza organizatorul, aceasta este decazuta din drepturi, urmand sa fie desemnata castigatoare si sa fie  contactata rezerva 2. Daca in termen de 5 zile calendaristice de la extragere rezerva 2 nu poate fi contactata, respectiv nu contacteaza organizatorul, premiul ramane neadjudecat.

 

Castigatorul care a fost contactat, respectiv a contactat organizatorul, urmeaza sa transmita organizatorului datele personale complete, precum si o copie a documentului de identitate / rezidenta. Transmiterea se poate face direct sau prin e-mail.

 

Castigatorii contactati care indeplinesc conditiile de la art.3.a. si care accepta conditiile de acordare a premiilor devin castigatori validati, urmand sa primeasca documentele aferente (contract prestari servicii sau voucher) in termen de 7 zile de la data validarii.

 

In cazul existentei unui castigator validat, pentru respectivul premiu nu vor mai fi contactate rezervele 1 si 2.

Castigatorul unui premiu (sau dupa caz rezerva 1 sau rezerva 2) nu sunt obligati sa accepte premiul. In cazul neacceptarii acestuia sau in cazul in care nu se califica datorita clauzelor art.3.a sau imposibilitatii contactarii acestuia, nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat.

 

Cluj Napoca – nr. 48 / 12.12.2019 / Rev. 0

 

ANEXA 2 – ORGANIZATOR SI PARTENERI CONCURS

 

ORGANIZATOR:

SC ACS MANAGEMENT SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nicolae Titulescu Nr. 111, Ap. 7, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/357/2008, cod fiscal RO 23160710, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0027668 / 29.11.2017. Tel: 0723.323.512. Email: corina.staicu@gamail.com.

 

PARTENERI:

PREMIUL 1

SC AMIRAL EVENTS SRL, cu sediul in Covasint nr. 601, Jud Arad, inregistrata la ORC sub nr. J02 / 420 / 2019, cod fiscal RO 40674079

SC DECOR CENTER EVENTS SRL, cu sediul in Cluj Napoca, Str. Traian nr.63, Jud Cluj, inregistrata la ORC sub nr J12 / 3186 / 2012, cod fiscal 30952810.

PREMIUL 2

SC Paris Couture SRL, Str.garii, nr. 2 Beclean. J06/55/2019 CUI 40670565

PREMIUL 3- 32 premii

FIRST EVENT ofera

5 Vouchere de 60% reducere la (casute/pernute/pahare)

5 Vouchere de 10% reducere pentru decorarea salii

     1 Voucher de 15% reducere pentru nunta (invitatii, decoratiuni, flori)

 

SALON DYA ofera

5 vouchere de 50 % reducere la rochia de mireasa

 

Life’s Memories Magic Mirror

1 voucher de 20% reducere la orice pachet ales 4-6-8 ore sau pachet personalizat

Magic si Colorat ofera

1 voucher de 50% reducere la orice produs sau serviciu cumparat

2 vouchere de 30% reducere la orice produs sau serviciu cumparat

3 vouchere de 30% reducere la orice produs sau serviciu cumparat

 

Thesaria Handmade

Pachetul Masa Mirilor Complet – Colectie la alegere dintre cele 4 

Woman Princess

– 5 vouchere de 500 lei la achizitia rochiei

Flovers Events

2 premii x buchet de mireasa gratuit la semnarea pachetului complet

1x voucher 10% discount la aranjamentele florale

 

Cluj Napoca – nr. 48 / 12.12.2019 / Rev. 0