REGULAMENT

CONCURS WEDDING STYLE –toamna 2019

REGULAMENT

 

1.Organizator

Organizatorul concursului cu premii „WEDDING STYLE” este SC ACS MANAGEMENT SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nicolae Titulescu Nr. 111, Ap. 7, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/357/2008, cod fiscal RO23160710.

Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toti participantii. Prin inscrierea la concurs, participantii declara expres ca au citit, au inteles si sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunostinta publicului pe site-urile www.clujweddingstyle.ro si facebook.com/clujweddingstyle.

Concursul se desfasoara in intervalul 25-27 octombrie 2019.

Campania promotionala va putea fi întrerupta de catre Organizator, oricând în timpul duratei de desfasurare, în cazul aparitiei unei situatii de forta majora, fara ca acest lucru sa indreptateasca participantii sa solicite despagubiri.

 

  1. Inscrierea
  • Inscrierea se face prin completarea talonului de concurs, primit gratuit la intrarea in cadrul targului de nunti Cluj Wedding Style –toamna 2019 la achizitionarea biletului de intrare. Participarea la concurs este gratuita pentru toti participantii care achizitioneaza bilet de intrare la targul de nunti Cluj Wedding Style, ce va avea loc la locatia Amiral Events & Style Cluj-Napoca, Str. Campina 51-53.

 

3.Conditii de inscriere si participare:

Pentru a putea fi eligibili la acest concurs este obligatoriu ca participantii sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Sa aiba varsta necesara incheierii unei casatorii in mod legal;

– Sa fie completate toate datele din talonul de concurs;

– Sa accepte termenii si conditiile prezentului concurs;

– Sa aiba cetatenia romana sau rezidenta pe teritoriul Romaniei

Nu pot participa la concurs actionarii si administratorii (impreuna cu rudele si afinii de gradul 1), angajatii urmatoarelor firme:

– SC ACS MANAGEMENT SRL Cluj Napoca, Jud Cluj

– SC HR QUICK OFFICE SRL Covasint, Jud Arad

– SC DECOR CENTER EVENTS SRL Cluj Napoca, Jud Cluj

4. Tragerea la sorti

Tragerea la sorti va avea loc in data de 27 octombrie 2019 ora 15.00 in incinta Cluj Wedding Style 2019 – Amiral Events & Style, Cluj Napoca, Str. Campina nr. 51-53, Jud Cluj

Castigatorii premiilor: La extragere se va verifica daca castigatorii indeplinesc conditiile de participare la concurs, mentionate in prezentul regulament – inclusiv completarea tuturor datelor din talon. Pentru fiecare premiu se va extrage cate un talon de tombola castigator

Castigatorii premiilor vor fi anuntati la locul extragerii si pe paginile de internet www.clujweddingstyle.ro si facebook.com/clujweddingstyle; de asemenea castigatorii vor fi contactati telefonic.

 

5.Premiile concursului

Premiile concursului “Cluj Wedding Style –toamna 2019” sunt furnizate sub forma de vouchere.

Premiile acestui concurs nu se pot converti in bani. Castigatorii concursului nu sunt obligati sa accepte produsele/serviciile oferite cu titlu de premiu. Acestia nu pot solicita sa primeasca produsele/serviciile , de la alti furnizori decat cei mentionati.

In situatia in care castigatorii solicita produse/servicii de la furnizorii agreati, peste limita prevazuta , acestia (castigatorii) vor plati diferenta de pret.

  1. Prelucrarea datelor personale

Datele cu caracter personal colectate de catre organizator nu vor fi facute publice decât în ceea ce priveste numele si localitatea castigatorilor. Datele cu caracter personal vor fi utilizate cu unicul scop de a livra premiile. Urmatoarele informatii sunt considerate date cu caracter personal în acest sens: numele, prenumele, adresa, strada, cod postal, oras, tara, adresa de email si numar de telefon.

Scopul exclusiv al colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal este de a asigura buna desfasurare a concursului si de a realiza incunostiintarea cu privire la acordarea premiilor.

Furnizarea datelor este necesara in vederea participarii la concurs.

Organizatorul va transmite datele cu caracter personal numai furnizorilor premiilor din cadrul concursului.

Prin participarea la concurs participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului, precum si in scopul transmiterii catre participanti a unor comunicari referitoare la atribuirea premiilor.

Prin participarea la concurs va exprimati acordul dvs. ca organizatorul sa poata utiliza datele furnizate de dumneavoastra pentru promovarea produselor si serviciilor Organizatorului si partenerilor acestuia. Organizatorul se obliga sa nu transmita datele personale unor terte parti fara acceptul dumneavoastra.

 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale participantilor. Organizatorul este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0027668 / 29.11.2017

 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre organizator si nu sunt comunicate altor destinatari. Cu toate acestea, in cazul în care veti fi desemnat câstigator al unor premii atribuite de organizator ca urmare a desfasurarii concursului, datele dvs. (nume, prenume, premiul castigat) vor fi afisate pe pagina web a organizatorului si/sau pe paginile web si in publicatiile dedicate concursului.

In cazul castigatorilor unor premii a caror valoare depaseste pragul de 600 lei/premiu, organizatorul are, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, obligatia legala de a calcula, retine si vira impozitul pe venituri din premii, precum si de a completa Declaratia 205 – „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit” (aprobata prin Ordinul 2017/2005, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 20/01/2006), in cadrul careia se solicita: numele si prenumele beneficiarului de venit precum si codul numeric personal al acestuia.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de (i) dreptul de acces la date (art.13), (ii) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) , (iii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) , (iv) dreptul de a va adresa justitiei (art.18) , si (v) dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor (art.15).

 

7.Mentiuni comune:

Castigatorii validati nu pot solicita contravaloarea premiilor in bani sau alte produse / servicii fata de cele castigate.

Premiile nu sunt transmisibile, nici unui alt castigator validat (schimb), nici unei terte persoane.

Castigatorii validati sunt de acord ca numele, prenumele si localitatea de domiciliu sa fie comunicate pe site-urile organizatorului.

Forma contractuala a castigurilor adjudecate este de voucher: acestea vor avea mentinute toate datele de identificare ale castigatorului;

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website www.clujweddingstyle.ro si facebook.com/clujweddingstyle. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participant a prevederilor prezentului regulament sau a modificarilor aduse la acesta, atat timp cat acestea sunt facute publice pe adresele website de mai sus.

Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut evenimentul cauzator de prejudicii; eventualele litigii aparute intre organizator / parteneri si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care acestea nu vor putea fi astfel solutionate, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de pe langa Tribunalul Cluj.

In cazul in care oricare dintre premii nu a putut fi acordat catre castigatorii desemnati sau castigatorii rezerva, fie din cauza ca nu este indeplinita oricare dintre prevederile prezentului regulament, fie datorita faptului ca premiile nu au fost acceptate / ridicate de catre castigatori, organizatorul isi rezerva dreptul de anula respectivul premiu.

Fara nici o exceptie, organizatorul nu are nici o responsabilitate si nu poate fi implicat in nici un litigiu legat de prestarea serviciilor partenerilor Cluj Wedding Style 2019 implicati in oferirea premiilor. Orice frauda sau tentative de frauda din partea participantilor si a castigatorilor va atrage dupa sine anularea oricaror drepturi castigate de acestia.

7.Dispozitii finale

Este considerat invalid un talon original care a fost completat cu adresa de email invalida sau cu un numar de telefon invalid. Nu sunt acceptate fotocopii.

Taloanele cu date invalide, vor fi anulate (adresa de email invalida, telefon invalid) si nu se vor lua in considerare.

Castigatorii concursului nostru vor fi anuntati incepand cu data de 27.10.2019.

Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate.

Organizatorul si partenerii sai in acest concurs are dreptul de a utiliza imaginea si identitatea castigatorilor in materiale de publicitate.

Castigatorii isi dau acordul ca organizatorul sau partenerii acestuia sa fie prezenti in cadrul nuntii lor si sa efectueze captura de materiale live pe parcursul acesteia.

Cluj Napoca – nr. 8 / 10.09.2019 / Rev. 0